S sahal maa han caashaqaan hadaan lagula sideynin sibir waaka qaraar yahay samada iyo dhulka dhexdooda saan qaadku badanaa samirkuna wacanaa silsilad waaye dunidaan hadba si kugusoo mareysa

Please log in to like,wonder,share and comment !